فرهنگ مردم استرالیا

فرهنگ مردم استرالیا

دانشساراسترالیادوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانموسسات آموزش عالیکلوپ دانشسار

  فرهنگ مردم استرالیا

  در استرالیا باید به برخی تفاوتها در آداب و معاشرت، سبک زندگی و سایر موارد توجه داشته باشید. استرالیایی ها افراد غیر رسمی و بدون تشریفات هستند، اگر بسیار  تشریفاتی و مقید به آداب و رسوم خاصی هستید بیشتر این مسئله را درک می کنید. اما سازگاری با فرهنگ آنها بسیار ساده است. مردم استرالیا ویژگی های خاصی در فرهنگ خود ندارند و انتظار می رود در موقعیتهای غیر رسمی به راحتی با آنها خو بگیرید.

  سازگاری با شرایط زندگی و فرهنگ جدید زمان می برد. زمانی را به گردش و برقراری ارتباط با دیگران اختصاص دهید. اگر چیزی نمی دانید از سوال کردن نهراسید. پرسیدن باعث می شود کمتر دچار سردرگمی و اشتباه شوید.

   

  چند نکته درباره فرهنگ استرالیایی:        

  • مخاطب قرار دادن افراد: مردم استرالیا معمولا یک اسم کوچک و یک نام خانوادگی دارند. افراد همسن و سال شما یا جوانتر معمولا با نام کوچک خوانده می شوند. زمانی که با افراد بزرگتر از خود صحبت می کنید، می توانید Mr، Mrs یا Ms (خانم یا آقای...) را همراه نام خانوادگی آنها به کار ببرید، تا زمانی که به طور کامل با آنها آشنا شوید، یا خودشان از شما بخواهند آنها را با اسم کوچک صدا بزنید.
  • سلام و احوال پرسی: "صبح به خیر"، "عصر به خیر" و "روز به خیر" عبارات رسمی هستند. سلام (hi یا hello) عبارات غیر رسمی به شمار می آیند.
  • لطفا و تشکر: وقتی درخواستی دارید از "لطفا" (Please) استفاده کنید و وقتی به درخواست شما پاسخ داده می شود برای تشکر از " thank you" استفاده کنید.
  • فضای شخصی: استرالیا کشور بزرگ و کم جمعیتی است. بنابراین همه افراد عادت دارند از فضای شخصی فراوانی برخوردار باشند. در موارد نادر باید شانه به شانه هم بایستید. سعی کنید حداقل به اندازه یک قدم بین شما و فرد بغل دستی فاصله باشد.
  • پوشش: لباس مردم استرالیا معمولا غیر رسمی است. اگر لباس رسمی الزامی باشد حتما به شما اطلاع داده می شود.
  • صف بستن: مردم استرالیا زمانی صف می بندند که به نوبت در انتظار چیزی باشند. (مانند تاکسی، خرید بلیط، یا صندق دار). هرگز کسی را هل ندهید یا صف را به هم نزنید. در این صورت اعتراض همگان را بر می انگیزید.
  • وقت شناسی: اگر نتوانستید سروقت به قرار ملاقات یا جایی که دعوت شدید برسید، سریعا زنگ بزنید و اطلاع دهید.
  • سیگار کشیدن: مصرف دخانیات در ساختمانهای دولتی، وسایل نقلیه عمومی ( مانند هواپیما اتوبوس)، تئاتر، مراکز خرید و مکانهی عمومی ممنوع است. بسیاری از رستورانها ممکن است به لحاظ قانونی اجازه سیگار کشیدن ندهند.
  • برابری: همه افراد در استرالیا از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی مساوی برخوردار هستند.
  • ریختن آب دهان در مکانهای عمومی ممنوع است و جرم محسوب می شود.
  • آشغال ریختن: آشغال ریختن در مکانهای عمومی غیر قانونی است و ممکن است برای اینکار جریمه شوید.
  مطالب بیشتر در این مورد